What's in it for me?

Kantoor van de Toekomst

NOAB begeleidt kantoren naar hun rol, het kantoor van de toekomst

NOAB helpt kantoren naar een toekomstproof businessmodel waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat. Hierbij speelt het digitale proces een grote rol.

NOAB 2.0
NOAB heeft als doel als organisatie toekomstproof te blijven en kantoren meer waarde te kunnen leveren op verschillende vlakken.

Hoe doen we dit?

 • Digitaliseringsplan; een nieuw gebruiksvriendelijk ledenplatform voor meer efficiency en datagedreven werken.
 • Ledenparticipatie; meer betrokkenheid tussen NOAB en leden en bij het (door)ontwikkelen van diensten.
 • Personeelsplan; tijd en denkkracht voor toegevoegde waarde en actief relatiebeheer, support en innovatie.

NOAB Academy

Jouw kennis op peil houden?

Wij bieden je een ruim en divers aanbod met online, live en hybride mogelijkheden. Naast cursussen op fiscaal gebied bestaat het programma ook uit algemene cursussen. Hierbij kun je denken aan coachingsvaardigheden, online marketing en security awareness.

De cursussen zijn geaccrediteerd door RB en grotendeels toegankelijk voor externe cursisten. Bekijk hier het complete aanbod.

Ondersteuning en advies

Helpdesk en adviesgroep

Je kan gebruik maken van ondersteuning via het algemene nummer van NOAB en hulp bij calamiteiten. Voor korte vaktechnische vragen kun je gebruik maken van de gratis helpdesk. Heb je uitgebreide adviesvragen dan kun je advies van specialisten inschakelen.

Profilering

NOAB gecertificeerd

NOAB wordt gezien als serieuze gesprekspartner door stakeholders en creëert onderscheidend vermogen door het profileren van het kwaliteitskeurmerk. NOAB-leden mogen diverse verklaringen (zoals bijvoorbeeld de NIWO-verklaring) afgeven. Dit profileren gebeurt richting instanties en overheden, maar ook naar mkb’ers en zzp’ers brengen wij het keurmerk onder de aandacht.

Kennis & Ontwikkeling

Modellen, praktijknotities en kennisvragen

Leden kunnen via het ledenportaal een aantal kennisbronnen en tal van modellen waaronder Fiscaal Antwoord van Wolters Kluwer, Brightmine, het NOAB Kwaliteitssysteem (NKS), de modellenbank (ruim 400 modellen van arbeidsrecht tot Vpb), het vaktechnisch nieuws en praktijknotities en kennisvragen. Lees meer

Forum

Onderlinge kennisdeling

Op het forum exclusief voor NOAB-leden kun je je kennis, ideeën en inzichten met elkaar delen.

Kantorenzoeker

In contact komen met collega kantoren?

NOAB-leden kunnen bij vragen of als men wil sparren zoeken naar een collega-kantoor in de buurt. Ook kan men zoeken op specialismen of software. Zoek een noab kantoor | NOAB

Magazine &GO

Het magazine van NOAB voor ondernemersadviseurs in de administratieve en fiscale sector.

&GO is een uitgave van NOAB en verschijnt 4x per jaar gedrukt in een oplage van 2.500 stuks per editie. &GO is gratis voor leden. Zij kunnen alle edities van het kalenderjaar ook online lezen in het ledenportaal. Lees hier de laatste editie en alle overige informatie over &GO.

Facts

De nieuwsbrief voor ondernemers

Facts is een nieuwsbrief  die bestaat uit ‘actueel’ en praktisch nieuws voor je klanten en verschijnt vijf keer per jaar. De laatste uitgave van het jaar is een dubbeldikke editie met eindejaartips voor je klanten.

BAV

Beroepsaansprakelijkheid verzekering

NOAB biedt leden de gelegenheid zich aan te sluiten bij de collectieve beroepsaansprakelijkheids-verzekering. De verzekering is een combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringsvoorwaarden zijn bijzonder ruim en speciaal ontwikkeld voor NOAB-kantoren. De premie behoort tot de laagste in de markt.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor NOAB-kantoren is een combinatie van:

 • Beroepsaansprakelijkheid: biedt dekking voor aanspraken door opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in je advies of uitvoering van je opdracht. In dit geval lijdt de opdrachtgever alleen financiële schade.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB): dekt aanspraken in verband met zaak- en/of letselschade en daaruit voortvloeiende gevolgschade. Denk aan beschadiging van tapijt door omvallende koffie of een gebroken arm door een val over losliggende deurmat.

Uitgebreide informatie

Benchmark

Kantoorcijfers

Sinds 2011 voert NOAB jaarlijks een benchmark voor mkb-kantoren uit, genaamd Kantoorcijfers. De benchmark geeft een representatief inzicht in de kantoorexploitatie, tarieven en vergelijkingen, trends en ontwikkelingen. Maar ook worden zaken als vergrijzing, adviesomzet en investeringen in ICT in kaart gebracht. NOAB-leden die hieraan deelnemen kunnen kosteloos de resultaten inzien.

Met deze benchmark wordt een representatief inzicht gegeven in de overeenkomsten en verschillen tussen kantoren die met hetzelfde dienstenpakket hetzelfde mkb bedienen. Dit is slechts één aspect van de benchmark. Het onderzoek geeft inzicht in verschillen tussen kantoren van verschillende grootte en regionale ligging, de gehanteerde tarieven, kosten en omzet.

Via een login kunnen geïnteresseerden de benchmarkgegevens in tekst, tabellen en grafieken raadplegen. Het is mogelijk daarbij te filteren op kantooromvang, regio en soort kantoor. De gegevens zijn uiteraard anoniem.

Uitgebreide informatie

Events

NOAB organiseert verschillende events voor leden

NOAB organiseert verschillende events voor leden, waaronder het jaarlijkse ledenfestival met inspirerende sprekers, workshops en activiteiten. Maar ook regionale meet-ups, Denktank- en bijpraatsessies, themabijeenkomsten voor peergroups e.d.

Ledenportaal

Exclusieve toegang voor leden

Exclusief voor leden is er toegang tot het ledenportaal, daarin kunnen naast kantoorhouders ook hun medewerkers inloggen.

Contributie

Kosten en niet inbegrepen producten en diensten voor NOAB-leden en aspiranten

Contributie gekwalificeerde leden én aspiranten 2024:  € 1.485,00 excl. btw. De kosten van de kwalificering en mogelijke her-certificering zitten in de contributie.

Producten en diensten die niet binnen de contributie vallen:

 • 10% korting op de tarieven van de specialisten in de NOAB Adviesgroep
 • Mogelijkheid tot aansluiting bij de collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Breed en geaccrediteerd educatieprogramma met docenten uit de praktijk en scherpe prijzen
 • Een NOAB-nieuwsbrief Facts voor ondernemers

Indien kantoren nog aspirant zijn, kunnen zij nog geen gebruik maken van:

 • Profilering van het NOAB-logo als gecertificeerd lid (gevelbord, gebruik logo, online marketing toolkit)
 • Vermelding van het kantoor op de kantorenzoeker (website & ledenportaal)
 • Mogelijkheid tot deelname aan Horizontaal Toezicht

Hoe word ik lid?

Aansluiten bij NOAB dient een weloverwogen stap te zijn in je bedrijfsvoering. We stellen strikte eisen om een NOAB gecertificeerd kantoor te worden.

Kwalificatie

Je aansluiting bij NOAB dient een weloverwogen stap te zijn in je bedrijfsvoering. We stellen strikte eisen voor toetreding. Zo zal je kantoor bezocht worden door onafhankelijke reviewers die toetsen of je dienstverlening voldoet aan de wet en onze eisen verwoord in de reglementen. De kwalificatiecommissie zal naar aanleiding van het rapport van de reviewer beoordelen of je wordt toegelaten tot het lidmaatschap. Naast het onderzoek zijn er ook een aantal formele vereisten die van belang zijn.

Reglementen

NOAB stelt hoge eisen aan haar leden, zodat het NOAB-lidmaatschap een keurmerk van kwaliteit is. De regels waaraan NOAB-leden zich moeten houden vind je op de pagina klacht & reglement. De gedrags- en beroepsregels, het voorschrift kwaliteitsbeheersing en het pe-reglement zijn hier van belang.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Je dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die voldoet aan de door ons gestelde dekkingen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV

Diploma's

NOAB stelt eisen aan het kennisniveau. Het toetredingsniveau is M.B.A.-niveau voor het administratieve- én praktijkdiploma Belastingrecht voor het fiscale gedeelte. In de praktijk zal je op een hoger kennisniveau dienen te handelen wil je aan alle toelatingseisen kunnen voldoen. Wil je weten of je genoten opleiding(en) voldoen voor vrijstelling? Neem dan contact met ons op.

Indien je nog niet over de vereiste opleiding beschikt, dan kun je bij ons cursussen volgen en/of rechtstreeks examen doen. Je vindt hier twee voorbeelden van dergelijke examens: Accountancypraktijk voor Gevorderden en Fiscale praktijk voor Gevorderden.

VOG (Verklaring omtrent gedrag)

Kantoren die lid willen worden dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen van de kantoorhouder, vennoten en directie.

#wijzijnnoab

 • NOAB Paperdork