Waarom deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)?

NOAB stelt een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht met een minimum verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar. De NOAB-verzekering voldoet aan de eisen van NOAB en aan de eisen van de NBA.

De BAV-verzekering biedt je vermogensbescherming van je onderneming bij een schadeclaim.
Ontzorging en vergoeding van kosten van juridisch verweer bij claim (ook bij onterechte claim).
Het is niet nodig hiernaast nog een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB aan te houden.

Voordelen NOAB kantoor

De BAV-verzekering biedt een aantal voordelen die zijn toegespitst op het NOAB-kantoor, waaronder:

 • Hoedanigheidsomschrijving: zeer uitgebreide omschrijving van alle mogelijke werkzaamheden en adviesdiensten van het NOAB-kantoor.
 • Gratis 3 jaar inloopdekking. Bij overstappen geen hiaat in dekking.
 • Optie van 5 jaar na melding bij bedrijfsbeëindiging.
 • Dekking voor kosten van juridische bijstand, proceskosten, kosten van verweer.
 • Dekking voor rentekosten, verzekerd boven het verzekerd bedrag (zonder eigen risico).
 • Indien een claim wordt ingediend, neemt de verzekeraar de verdediging en alle juridische kosten voor haar rekening. Ook indien de claim onterecht blijkt te zijn.
 • Schade veroorzaakt door verlies van documenten en digitale dossiers.
 • Waarneming bij ander kantoor is verzekerd.
 • Goed Werkgeverschap / Artikel 7:611 BW.
 • Ruime dekking voor het geven van adviezen.
 • Datarisks dekking van € 25.000

Download hier alle voordelen

Datarisk gedekt

In de NOAB beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een dekking opgenomen voor zogenaamde Datarisks met dekking voor;

 • Systeeminbraak
 • Privacy
 • Digitale aansprakelijkheid
 • Hacking
 • Afpersing/ransomware
 • Omzetverlies door cyberaanvallen

Download de datarisk-clausule | lees meer op de website

Hogere dekking

Wil je een hogere dekking voor datarisk? Dat is mogelijk. Bereken je premie hier.

Meer informatie

De collectieve NOAB-verzekering bestaat al meer dan 9 jaar. Een groot aantal NOAB-leden maakt gebruik van de verzekering. Kijk op  bav.covermij.nl/datarisk voor meer informatie of een vrijblijvende premieberekening.