Kwalificatie

Je aansluiting bij NOAB dient een weloverwogen stap te zijn in je bedrijfsvoering. We stellen strikte eisen voor toetreding. Zo zal je kantoor bezocht worden door onafhankelijke reviewers die toetsen of je dienstverlening voldoet aan de wet en onze eisen verwoord in de reglementen. De kwalificatiecommissie zal naar aanleiding van het rapport van de reviewer beoordelen of je wordt toegelaten tot het lidmaatschap.
Naast het onderzoek zijn er ook een aantal formele vereisten die van belang zijn.

Reglementen

NOAB stelt hoge eisen aan haar leden, zodat het NOAB-lidmaatschap een keurmerk van kwaliteit is. De regels waaraan NOAB-leden zich moeten houden vind je op de pagina Reglementen. De gedrags- en beroepsregels, het voorschrift kwateitsbeheersing en het pe-regement zijn hier van belang.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Je dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die voldoet aan de door ons gestelde dekkingen.

Diploma’s

NOAB stelt eisen aan het kennisniveau. Het toetredingsniveau is M.B.A.-niveau voor het administratieve- én praktijkdiploma Belastingrecht voor het fiscale gedeelte. In de praktijk zal je op een hoger kennisniveau dienen te handelen wil je aan alle toelatingseisen kunnen voldoen. Wil je weten of je genoten opleiding(en) voldoen voor vrijstelling? Neem dan contact op via welkom@noab.nl.

Indien je nog niet over de vereiste opleiding beschikt, dan kun je bij ons cursussen volgen en/of rechtstreeks examen doen. Je vindt hier twee voorbeelden van dergelijke examens: Accountancypraktijk voor Gevorderden en Fiscale praktijk voor Gevorderden.

VOG (Verklaring omtrent gedrag)

Kantoren die lid willen worden dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen van de kantoorhouder, vennoten en directie.

#wijzijnnoab

  • NOAB Paperdork