Vaktechnische kennis

Fiscaal Antwoord van Wolters Kluwer

 

 • Praktische fiscale informatie in meer dan 100 thema’s
 • Belastinggids IB, VPB gids, btw gids en Loonheffingengids
 • Memo’s over Wet- en Regelgeving, Arresten en Beleid, btw en Internationaal, Sociaal en Juridisch
 • Belastingwijzers en de MKB Advieswijzer
 • Adviesdossiers, checklisten en (reken)modellen
 • Wetten en regelgeving van alle relevante rechtsgebieden binnen Navigator

XpertHR

 • Antwoordbank voor al uw HR-vraagstukken
 • Vakinformatie voor salarisprofessionals
 • Handige voorbeelddocumente
 • n en rekentools
 • Up-to-date wetgeving en jurisprudentie
 • Thematisch en op steekwoord gerubriceerd

CAO Research van NexisLexis

 • Ruim 1.400 actuele CAO’s: alle bedrijfstakCAO’s, AVV’s en vrijwel alle ondernemings CAO’s
 • Actuele stand van zaken van CAO-onderhandelingen
 • Alle salaris- en loontabellen
 • Volledige CAO-teksten met bijbehorende principeakkoorden
 • Bij elke CAO de werkingssfeer en historie

Pensioen Research

 • Alle gegevens van de beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen.
 • Jaarlijkse variabele gegevens per fonds en per jaar, zoals premies, franchises, grondslag etc.
 • Toelichting op de belangrijkste pensioenbegrippen.
 • Verwijzing naar de bijbehorende CAO’s.
 • Overzicht van alle rechtsgeldige documenten, zoals reglementen en statuten.

NOAB Kwaliteitssysteem (NKS)

 • Digitaal kwaliteitshandboek met beschrijvingen van uitgangspunten, voorschriften en procedures. Deze sluiten aan op de NOAB-reglementen.
 • Relevante wet- en regelgeving, gekoppeld met de regels en procedures uit het handboek.
 • Werkinstructies, voorbeeldmodellen en checklists.

Modellenbank

Modellen waar NOAB-leden gebruik van kunnen maken. Bekijk de NOAB modellenbank.

Kennisdeling

Op de website kunnen leden ook actuele berichtgeving uit de branche en vanuit NOAB lezen. Ook onderlinge kennisdeling is van groot belang: NOAB heeft haar eigen forum exclusief voor leden. Op Afdelingsbijeenkomsten of overige bijeenkomsten profiteren leden, naast het sociale aspect, ook van kennisoverdracht.

Nieuws

Via het ledenportaal blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.