Sterke groei bij accountants- en administratie kantoren dankzij verhoogde productiviteit

Sterke groei bij accountants- en administratie kantoren dankzij verhoogde productiviteit

In 2022 hebben accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die zijn aangesloten bij NOAB of Fiscount opvallend goede prestaties geleverd. De dertiende editie van de Benchmark Kantoorcijfers, uitgevoerd in de zomer van 2023, toonde een opmerkelijke groei van 10,3% in de omzet en een indrukwekkende stijging van 14,6% in het resultaat na managementbeloning ten opzichte van het voorgaande jaar.

De totale bedrijfskosten stegen in 2022 gemiddeld met 10% ten opzichte van 2021, waarbij met name de kosten voor ICT-software met 17,9% toenamen. ICT-kosten vormden, na personeelskosten (die 47,5% van de kosten uitmaakten), de op één na grootste kostenpost, met een gemiddeld aandeel van 7,8% in de totale kosten. Ondanks krapte op de arbeidsmarkt bleef de omzet groeien. Het aantal openstaande vacatures steeg in 2023 tot 16,4% van het personeelsbestand, wat overeenkomt met 1,0 FTE per kantoor. Desondanks groeiden de kantoren qua personeelsbestand met een gemiddelde van 4,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzet per medewerker steeg in 2022 met 8,4%, terwijl de declarabiliteit nagenoeg gelijk bleef, dus voornamelijk dankzij doorgevoerde tariefstijgingen en efficiëntieverbetering.

Opmerkelijke stijging in behaalde norminkomsten
Het aantal kantoren dat in 2022 niet voldoende winst behaalde om een managementbeloning van € 60.000 per fte te rechtvaardigen, is met 35% afgenomen tot 15%. Voor kantoren met maximaal 2 fte’s bleek dat 35% verlies leed wanneer de standaard managementbeloning als maatstaf werd gebruikt. Bij kantoren met 5 tot 7 medewerkers deed slechts 8% dit en bij kantoren met nog meer medewerkers kwam dit nauwelijks voor.

Het gemiddelde kantoor
Het gemiddelde kantoor (gebaseerd op gegevens van 425 deelnemende kantoren met financiële cijfers over 2022) behaalde in dat jaar een omzet van € 710.000 en had 6,8 fte in dienst. Van deze fte’s waren er 1,6 eigenaar, vennoot of aandeelhouder. Het gemiddelde kantoor voegde in totaal € 674.000 aan waarde toe en realiseerde € 245.000 aan resultaat vóór managementbeloning. Na aftrek van managementbeloning bedroeg het resultaat in 2021 € 95.000. Het gemiddelde kantoor investeerde € 45.000 (6,4% van de omzet) in ICT en € 275.000 (38,8% van de omzet) in personeel.

Het gemiddelde kantoor zag in 2022 een groei van 4,9% in het aantal medewerkers, waarbij het percentage medewerkers met een universitaire opleiding steeg van 8,1% naar 9,6%. Er was een vacaturepercentage van 16,4% ten opzichte van het totale aantal medewerkers. De gemiddelde tarieven stegen met 7,0%. De omzet nam toe met 10,3% van 2021 naar 2022, terwijl de kosten met 10,0% stegen. Het resultaat toonde een stijging van 14,3% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Toename administratieve taken ten koste van advisering
In het afgelopen jaar bleek dat het grootste deel van de omzet nog steeds afkomstig is van administratieve verwerkingen en het opstellen van jaarrekeningen, wat in totaal goed was voor 64% van de omzet. Dit is lichtelijk gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar (61%). Het aandeel van adviesgerichte werkzaamheden daalde daarentegen van 16% naar 15% van de omzet. Het percentage omzet uit het verzorgen van aangiften en de loonadministratie bleef stabiel op 19%.

Grote verschillen tussen kantoren van gelijke omvang
De gemiddelde declarabiliteit handhaafde zich op een stabiel niveau van 77%. De omzet per medewerker, inclusief de kantoorhouder, vertoonde een groei van 8,4% en bereikte € 103.400. Al geruime tijd zien we aanzienlijke verschillen in productiviteit tussen kantoren van verschillende omvang. Over het algemeen presteren kleine kantoren met minder dan 1 fte beter dan kantoren met 1 tot 10 fte, en dit jaar laten ze zelfs de hoogste omzet per medewerker zien, namelijk € 109.500. In contrast hiermee genereren kantoren met 2 tot 3 medewerkers de laagste omzet per medewerker, namelijk € 90.000.

Wanneer we naar kantoren kijken met een vergelijkbare omzet per medewerker, valt op dat de groep met de laagste omzet per medewerker (minder dan € 50.000) ook het laagste resultaat vóór managementbeloning per medewerker behaalt, namelijk € 19.000. Aan de andere kant laten kantoren met een omzet per medewerker van meer dan € 100.000 een resultaat vóór managementbeloning per medewerker zien van € 45.000. Dit heeft ook invloed op het resultaat per kantoorhouder, dat aanzienlijk hoger is bij kantoren met een omzet per medewerker van meer dan € 100.000. Het is dus duidelijk dat het loont om te streven naar een hogere omzet per medewerker.

Prijsstelling en tarieven
Kantoren met een hogere omzet per medewerker blijven de voorkeur geven aan uurtarieven. Opmerkelijk is dat naarmate de ICT-softwarekosten per fte toenemen, of het percentage ICT-kosten in verhouding tot de omzet stijgt, er meer gebruik wordt gemaakt van vaste prijzen als prijsmodel.

De tarieven zijn gemiddeld met 7,0% gestegen in vergelijking met 2022. Vooral grotere kantoren met meer dan 15 medewerkers rapporteerden een tariefstijging van 8,1%, terwijl kantoren waarbij de personeelskosten meer dan 55% van de omzet uitmaken zelfs een tariefstijging van 8,5% doorvoerden voor hun dienstverlening.

Personeel en ICT-ontwikkelingen
In 2023 hebben de 468 deelnemende kantoren een aanzienlijke toename in het aantal medewerkers gezien, inclusief eigenaren, uitgedrukt in fte. Het totale aantal medewerkers is gestegen tot 3.022, wat gemiddeld neerkomt op 6,5 fte per kantoor. Dit vertegenwoordigt een groei van 4,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Opmerkelijk is dat 7% van deze medewerkers ingehuurde krachten zijn, wat een stijging van 11% betekent ten opzichte van het jaar ervoor.

Ondanks deze groeiende personeelsomvang zijn deelnemende kantoren op zoek naar 478 extra fte, wat overeenkomt met 16,4% van hun huidige personeelsbezetting. Dit vertegenwoordigt een groei van 12% ten opzichte van 2022. Met name de vraag naar administratief en accountancypersoneel blijft hoog, maar er is ook een toenemende behoefte aan fiscaal personeel. In de regio’s Zeeland, Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland ligt het percentage openstaande vacatures zelfs boven de 20% van het huidige personeelsbestand.

Wanneer we kijken naar de verwachtingen voor de komende jaren, voorziet 60% van de kantoren dat hun personeelsbestand min of meer stabiel zal blijven. Ondertussen verwacht 35% van de deelnemers dat het aantal administratieve, accountancy en fiscale medewerkers binnen vijf jaar zal toenemen, terwijl 17% van de kantoren volgend jaar een afname van het aantal administratieve functies verwacht. Verder verwacht 16% van de deelnemers binnen vijf jaar geen juridische functies meer te hebben, en 10% verwacht geen salarisverwerkende functies meer te hebben, terwijl dit percentage voor administratieve, accountancy en fiscale functies onder de 5% ligt.

Wat betreft de ICT-ontwikkelingen, zien we een vergelijkbare trend als in voorgaande jaren. Steeds meer kantoren investeren in verbeteringen van hun productiviteit, met name door systemen te integreren en automatisering toe te passen. Vooral de grotere kantoren omarmen deze innovaties, waarbij KPI-dashboards ook dit jaar de meest populaire keuze zijn. Elektronische dossiervorming is nu wijdverbreid en vrijwel elk kantoor heeft dit geïmplementeerd of is bezig met de implementatie ervan. Dit geldt ook voor de PSD2-bankkoppeling en het automatisch boeken van facturen. Wat betreft benchmarking blijft de ontwikkeling achter bij de rest, met minder dan 10% van de kantoren die dit hebben geïntegreerd in hun dienstverlening voor klanten.

Positieve ontwikkelingen in de branche
Het gaat goed in onze branche! Gemiddeld genomen laten kantoren zien dat ze groeien. De omzet stijgt met maar liefst 10,3%, en het resultaat vóór managementbeloning groeit met 9,1%. Na managementbeloning zelfs nog indrukwekkender, met een groei van 14,2%. Daarnaast slagen we erin om nieuw personeel aan te trekken, wat resulteert in een stijging van 4,9% in ons personeelsbestand. We behalen ook hogere opbrengsten per medewerker, met een indrukwekkende toename van 8,4%. Het rendement van onze kantoren verbetert gestaag, en het aantal kantoren dat het minimum norminkomen van € 60.000 per kantoorhouder niet behaalt, neemt af.

Hoewel we te maken hebben met een personeelstekort van 16,4%, blijven we sterk staan. Het administratieve werk blijft een solide basis bieden. Over het geheel genomen zet onze branche zich opnieuw in een positieve richting voort, en we blijven groeien ondanks de uitdagingen op het gebied van personeel.

Over de Benchmark Kantoorcijfers
In 2023 hebben 468 kantoren aangesloten bij NOAB en/of Fiscount deelgenomen aan de dertiende editie van deze benchmark. Deze omvangrijke deelname maakt het mogelijk om zinvolle uitspraken te doen die representatief zijn voor de gehele markt.

De Benchmark Kantoorcijfers is de succesvolle branche brede benchmark voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die zijn aangesloten bij Fiscount en NOAB. Doel van de benchmark is om de aangesloten kantoren te voorzien van waardevolle vergelijkingsinformatie. Hiermee kunnen ze inzicht krijgen in hun eigen prestaties en mogelijke verbeterkansen identificeren.

Cijfers ook beschikbaar voor externe belanghebbenden
Deelnemers hebben gratis toegang. Andere partijen kunnen tegen betaling toegang krijgen tot de complete benchmark. Gebruikers hebben de mogelijkheid om te filteren op kantooromvang, regio en kantoortype zodat ze specifieke gegevens kunnen vinden die voor hen relevant zijn. De verstrekte gegevens zijn volledig anoniem en kunnen als rapport worden gedownload (zie voorbeeld) of direct online worden bekeken. Bekijk hier de marktanalyse 2023.

Aanvraag Benchmark Kantoorcijfers


Ga terug naar het nieuwsoverzicht.