Schapen als natuurlijke grasmaaiers

Schapen als natuurlijke grasmaaiers

Schapen in de stad, dat zie je niet elke dag. Stadsherder Martin Oosthoek en zijn collega-schapenherders trokken in het begin dan ook aardig wat aandacht. “Onze 2.300 schapen en 10 border collies lopen inmiddels in menig Rotterdams stadspark en natuurgebied en op geluidswallen en dijken in de omgeving. Daar waar wij grazen, neemt de biodiversiteit aanzienlijk toe.”

Als er één schaap…

“Ik had een groenvoorzieningsbedrijf toen ik in 2007 iemand uit Venlo tegenkwam die zijn schapen inzette als grasmaaier. Dat wilde ik in de Randstad ook proberen! Opdrachtgevers en gemeenten waren eerst huiverig, we zitten hier immers niet op de hei. Toen Staatsbosbeheer over de dam was en de media ons volop wisten te vinden, volgden ook de wethouders. Ineens zei iedereen ‘ja’ en groeiden we van 250 naar 1.000 schapen.”

Welkom flora en fauna

“De meeste percelen in Rotterdam worden gewoon gemaaid. Daar zie je een afname van het aantal bloemen-, insecten- en vogelsoorten. Op plekken waar onze schapen grazen, constateren de ecologen juist groei. Doordat snelgroeiende grassen het lekkerst zijn, krijgen minder snel
groeiende gewassen ook een kans. Zeker in een overgangsperiode als nu, waarin terreinen zich langzaam omvormen naar droogtevegetatie, zijn gelijkblijvende aantallen al winst.”

Efficiënter werken

“In plaats van de hele dag met dezelfde kudde rond te lopen, zijn we de afgelopen jaren meer met afrastering gaan werken, zodat één herder meerdere kuddes tegelijk kan hoeden. We zijn met dezelfde mensen meer werk gaan doen. Hierdoor kunnen we crisisperiodes zoals de
huidige coronatijd overleven, al missen we omzet uit de horeca, workshops en andere activiteiten enorm.”

Investeren kun je leren

Vanaf het begin krijgen we hulp van Syfers Administratie & Advies. Toen er plotsklaps geïnvesteerd moest worden in 750 schapen, toen ik een trekker kocht, als we willen weten hoeveel een medewerker moet gaan verdienen; we zitten regelmatig om tafel. Momenteel zijn we bezig met de financiering van een nieuwe stal. Ik hoop begin 2021 te kunnen gaan bouwen. Fingers crossed!”


Ga naar de kennisbank voor alle ondernemersverhalen.