NOAB community & softwareleveranciers samen voor AI-innovaties

NOAB community & softwareleveranciers samen voor AI-innovaties

’s-Hertogenbosch, 9 juli 2024

Om vooraan te lopen in de ontwikkelingen op het gebied van AI, heeft NOAB een Community ChatGPT & AI opgericht. NOAB stimuleert hiermee onderlinge samenwerking tussen collega-kantoren in de ontwikkeling naar een toekomstproof kantoor. Als onderdeel van deze community zijn tijdens een interactieve sessie met verschillende softwareleveranciers diverse mogelijkheden en kansen die kunstmatige intelligentie biedt voor administratie- en belastingadvieskantoren onder de loep genomen.

De community ChatGPT & AI is opgezet in nauwe samenspraak met de leden en bestaat uit diverse bijeenkomsten, kennisdeling, verdiepingstrainingen en best practices waaronder een leveranciersdag.

Tijdens de leveranciersdag zijn diverse partijen van o.a. scan & herkenoplossingen, salaris-, boekhoudprogramma’s en jaarrekeningsoftware uitgenodigd om hun visie op AI te geven. Hoewel er variatie is in de mate van vooruitgang, is het duidelijk dat AI stapsgewijs een steeds grotere rol zal innemen in de administratieve sector.

Kruisbestuiving casussen

De deelnemende kantoren en softwareleveranciers zijn gestart met vijf concrete scenario’s. De verschillende perspectieven van softwareleveranciers hebben een goede kruisbestuiving met de kantoren opgeleverd. De volgende casussen demonstreren hoe AI een bijdrage kan leveren aan:

  • Dynamische en geoptimaliseerde planning: Deze casus richt zich op het optimaliseren van de interne planning door gebruik te maken van HR-, verlof-, verzuim- en CRM-data en de verwachte workload. AI berekent een optimale planning en past dit aan bij veranderingen zoals ziekte of verschuivende deadlines. Dit helpt kantoren om flexibel en efficiënt te plannen.
  • Automatisch classificeren van aangeleverde Informatie: De focus ligt hier op het automatisch verzamelen en classificeren van informatie van nieuwe klanten, zoals het bepalen van de toepasselijke CAO. AI kan hierbij gegevens van verschillende bronnen analyseren en suggesties doen, waardoor het proces aanzienlijk wordt versneld.
  • Vereenvoudigen van klantacceptatie en integriteitstoets voor o.a. de Wwft: Deze casus omvat het gebruik van AI om het initiële klantinterview automatisch te transcriberen en te verwerken in het klantacceptatieformulier. Bovendien kan AI externe bronnen zoals PEP- en sanctielijsten doorzoeken en een risicovoorstel genereren.
  • Automatische adviezen op basis van administraties: Hierbij is voorgesteld om data uit verschillende bronnen (CRM, financiële administratie, e-mail, etc.) te combineren en historische adviezen te analyseren om nieuwe, gepersonaliseerde adviezen te genereren. Een voorbeeld is het adviseren over het correct boeken van bedrijfsmiddelen zoals een auto.
  • Q&A-bot op basis van administratiegegevens: Deze casus richt zich op het ontwikkelen van een Q&A-bot die vragen over administratieve risico’s kan beantwoorden. De bot gebruikt diverse informatiebronnen om een overzicht van potentiële risico’s te geven en relevante documentatie te verstrekken.

Als finishing touch worden deze casussen onder leiding van een AI-expert verder uitgediept in de volgende bijeenkomsten van de community ChatGPT & AI.

Kloof en toekomstperspectief

Er is een duidelijke kloof tussen de verwachtingen van de kantoren en de huidige mogelijkheden van de leveranciers. De kantoren hopen op meer geavanceerde AI-oplossingen, terwijl leveranciers benadrukken dat de integratie van AI in bestaande systemen complex en tijdrovend is. Dit besef leidt tot het actieve inzicht dat AI geen directe revolutie teweegbrengt, maar stapsgewijs wordt geïntegreerd en steeds belangrijker wordt in de dagelijkse praktijk.

Leveranciersdag najaar

In het najaar staat een tweede editie van de community gepland, met wederom een leveranciersdag. Voor meer informatie, kijk op Community ChatGPT & AI.

 


Ga terug naar het nieuwsoverzicht