Modelcontract

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Laatste update: 5 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Indiensttreding
 • Proeftijd en opzegging
 • Salaris
 • Vakantiedagen
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Nevenwerkzaamheden en geheimhouding
 • Pensioenregeling
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Einde dienstverband
 • Bijzondere bepalingen
 • Boetebepaling
 • Afwijkingen en aanpassingen

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
13

Aanvullende informatie

Deze overeenkomst regelt onder meer duur, proeftijd, opzegging, vakantiedagen, arbeidsongeschiktheid, pensioenregeling, nevenwerkzaamheden, concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhouding en cameratoezicht.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (engelstalig)

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (engelstalig)

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Modelcontract

Meewerkovereenkomst

Notitie

Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen

Modelbrief

Ontslag op staande voet

Notitie

Ontslagvergoeding beëindiging arbeidsovereenkomst

Modelbrief

Opzegging arbeidsovereenkomst

Modelbrief

Protestbrief tegen ontslag op staande voet

Modelcontract

Voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto