Modelcontract

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Laatste update: 19 juli 2022

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Indiensttreding
 • Contractsduur/opzegging/proeftijd
 • Salaris
 • Vakantiedagen
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Nevenwerkzaamheden en geheimhouding
 • Pensioenregeling
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Einde dienstverband
 • Bijzondere bepalingen
 • Boetebepaling
 • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
15

Aanvullende informatie

Deze overeenkomst regelt onder meer duur, proeftijd, opzegging, vakantiedagen, arbeidsongeschiktheid, pensioenregeling, nevenwerkzaamheden, concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhouding en cameratoezicht.

De overeenkomst is aangepast aan de Wet arbeidsmarkt in balans.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (engelstalig)

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (engelstalig)

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Modelcontract

Meewerkovereenkomst

Modelbrief

Ontslag op staande voet

Notitie

Ontslagvergoeding beëindiging arbeidsovereenkomst

Modelbrief

Opzegging arbeidsovereenkomst

Modelbrief

Protestbrief tegen ontslag op staande voet

Modelcontract

Voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto