Modelcontract

Voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

Laatste update: 19 januari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Artikel 1. Ter beschikking gestelde bestelauto
  • Artikel 2. Verbod op privégebruik
  • Artikel 3. Toezicht op naleving door de werkgever
  • Artikel 4. Sancties
  • Artikel 5. Tijdsduur
  • Artikel 6. Overige bepalingen

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
7

Aanvullende informatie

Dit model is een voorbeeld van een mogelijke afspraak tussen werkgever en werknemer om een verbod op privégebruik van een bestelauto in te stellen als bedoeld in artikel 13bis, lid 5 van de Wet op de loonbelasting 1964.

Desgewenst kan een afspraak tussen werkgever en werknemer, waarbij wel of niet van dit voorbeeld gebruik is gemaakt, ter goedkeuring worden voorgelegd aan het eigen belastingkantoor.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Formulier

Rittenstaat model