Notitie

Ontslagvergoeding beëindiging arbeidsovereenkomst

Laatste update: 19 januari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Soorten betalingen
  • Alternatieven voor ontslaguitkering
  • Aandachtspunten bij beëindiging dienstbetrekking
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
3

Aanvullende informatie

De ontslaguitkering kan uit verschillende elementen bestaan. In deze notitie geven we aan hoe de benoemde elementen worden ‘verloond’.

Bij vroegtijdige ontbinding van een arbeidsovereenkomst wordt regelmatig een ontslagvergoeding betaald. De ontslaguitkering kan uit verschillende elementen bestaan. Deze elementen worden verschillend in de loonaangifte behandeld. In deze notitie geven we aan hoe de benoemde elementen worden ‘verloond’. Bovendien geven we uw adviesmogelijkheden aan bij beëindiging van de dienstbetrekking veelal een adviesmogelijkheid. Tot slot maken we u attent op enkele arbeidsrechtelijke aandachtspunten die regelmatig spelen bij de afwikkeling een beëindigde dienstbetrekking.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Direct ingaande stamrechtovereenkomst (gouden handdruk)

Modelcontract

Vaststellingsovereenkomst bij verstoorde arbeidsrelatie