Mix aan opdrachtgevers verkleint kwetsbaarheid

Mix aan opdrachtgevers verkleint kwetsbaarheid

Een gezonde mix aan opdrachtgevers verkleint je kwetsbaarheid

De afhankelijkheid van één grote opdrachtgever maakt je op veel manieren kwetsbaar. Niet alleen heb je geen vangnet als je opdrachten plotsklaps wegvallen. Je kunt ook te maken krijgen met een kritische Belastingdienst. Deze gaat vanaf 1 januari zzp’ers strenger controleren.

Een opdrachtgever waar je bijna al je omzet bij weghaalt en die ook nog eens goed betaalt, geeft veel rust. In het gemak en de zekerheid zit tegelijkertijd ook de valkuil. Je komt ongemerkt in een afhankelijkheidspositie. En misschien zelfs een gezagsverhouding. Dat laatste is een belangrijk criterium voor de Belastingdienst om te beoordelen of niet (toch) sprake is van loondienst.

Afhankelijk van 1 opdrachtgever

Een indicator voor schijnzelfstandigheid is dat een zelfstandige voor langere tijd sterk afhankelijk is van 1 opdrachtgever (definitie Algemene Rekenkamer). Daar had je tot voor kort weinig last van. In 2016 besloot de toenmalige staatssecretaris van Financiën dat de Belastingdienst niet ging handhaven op schijnzelfstandigheid en de Wet DBA. Dit handhavingsmortuarium komt per 1 januari 2025 ten einde. Arbeidsrechtjuristen schatten dat bij zo’n 5% van de zzp’ers eigenlijk sprake is van een dienstverband. Dat gaat niet alleen om maaltijdbezorgers, maar bijvoorbeeld ook om goedbetaalde consultants, IT’ers en artsen die gebruikmaken van een zzp-constructie.

Als je in conflict komt met de Belastingdienst, dan heeft dat grote consequenties. Als sprake is van een gezagsverhouding, en dus loondienst, dan claimt de fiscus alsnog de niet-afgedragen belastingen en premies. Vermoedelijk alleen voor de periode vanaf 1 januari 2025, maar (juridische) zekerheid is er niet.

De Belastingdienst kan de ‘winst uit onderneming’ corrigeren in ‘loon uit dienstbetrekking’ of ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Als (schijn)zelfstandige raak je al je voordelen kwijt, zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Dat kan leiden tot een behoorlijke naheffing. Daar bovenop is het de vraag of je opdrachtgever je na de clash met en boete van de fiscus nog wel wil inhuren.

Hoe kun je handhaving Wet DBA voor zijn?

Je hebt nog een half jaar de tijd om stappen te zetten. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar meer opdrachtgevers. Maar je zult ook moeten nadenken over de samenwerking met je huidige opdrachtgever.

  1. Ben je een organisatie die zzp’ers inhuurt? Dan is het verstandig om een inventarisatie te maken van de zzp’ers die voor je werken en in welke functies dat is. Aan de hand daarvan kun je een inschatting maken of iemand al dan niet schijnzelfstandige is.
  2. Wil je blijven samenwerken? Dan zijn er een aantal opties:
    1. Je gaat per 1 januari 2025 verder in loondienst.
    2. Je past de werkzaamheden zo aan, dat niet langer sprake is van een gezagsverhouding. Dat betekent bijvoorbeeld dat je meer vrijheid inbouwt (om ook voor andere opdrachtgevers te werken), maar ook dat er een duidelijk onderscheid is qua positie ten opzichte van het werknemers die hetzelfde werk doen als jij.
    3. Leg de afspraken vast in een Modelovereenkomst. Er zijn algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor beroepsgroepen en branches.
  1. Zet de stap naar écht ondernemerschap. Wat houdt je tegen? Je hebt geproefd van de vrijheid en autonomie als zelfstandig professional. Als je niet terug wil naar loondienst, is dit het moment voor persoonlijke groei. Deze zomermaanden is een uitgelezen moment om je ambities een nieuwe impuls te geven. Waar zit je onderscheidende expertise? Waar ligt de grootste behoefte bij opdrachtgevers? Match die twee aan elkaar en zet het om in een (ondernemings)plan. Succes verzekerd!

Bron: deZZP.nl

————————————————————————————————————————————————————-

NOAB KEURMERK

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) is een branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten kantoren.
Deze aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment,
waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat.