NOAB kan voor elk kantoor het verschil maken

NOAB kan voor elk kantoor het verschil maken

NOAB bestaat dit jaar 30 jaar. In 1994 voortgekomen uit een fusie van drie branchegenoten, is NOAB anno 2024 uitgegroeid tot een niet meer weg te denken branche-organisatie. Met twee ereleden kijken we terug op een bewogen periode. Eén van hen is Sander Ruijs, die van 2009 tot en met 2018 als penningmeester deel uitmaakte van het bestuur.

Een fijn bestuur dat grote stappen kon zetten in de ontwikkeling van NOAB,” herinnert Sander zich als hij terugdenkt. “We hebben altijd gekeken naar ontwikkelingen, de toekomst en wat we konden betekenen voor onze leden. Het was een dynamische periode, omdat vlak voordat ik in het bestuur kwam het nieuwe pand werd opgeleverd. Dat was in financieel opzicht een spannende tijd.”

Verenigingsmodel
In de negen jaar dat Sander deel uitmaakte van het bestuur werd onder andere een start gemaakt met het kenniscentrum, maar werd ook een nieuw verenigingsmodel, inclusief statuten, geïntroduceerd. “De vereniging kreeg acht afdelingen, die elk een aantal ledenraadsleden afvaardigde. Dat werd het hoogste verenigingsorgaan van NOAB. Er werd twee keer per jaar vergaderd, waarin de besluiten werden genomen. En dat was dus anders dan in het verleden, waarin twee keer per jaar een grote ledenvergadering werd gehouden, waarin de leden werden geïnformeerd. Dat bleek in de praktijk lastig, te veel ad hoc, in het nieuwe model behoorde dat tot het verleden.” “De ledenraadsleden waren beter voorbereid, waardoor je ook een beter gesprek met elkaar had. Vervolgens konden er besluiten genomen worden, wat de ontwikkeling van NOAB ten goede kwam.”

Sterke organisatie
Nadat Sander het bestuur had verlaten, zijn termijn van drie periodes zat erop, is hij NOAB blijven volgen. “Ik ben al jarenlang lid en als ik iets kan inbrengen, dan doe ik dat.” Over de toekomst van NOAB is hij positief. “NOAB gaat nog meer diensten verlenen aan haar leden en dat is een goede ontwikkeling. Er komen kansen en bedreigingen op de markt af en het is de komende jaren van belang dat kantoren een sterke organisatie achter zich hebben staan. “Ik zie wel nog mogelijkheden voor verbetering in de communicatie naar de leden. Deze uitdaging is niet uniek voor NOAB; het is een algemeen punt van aandacht. NOAB streeft ernaar om iedereen goed geïnformeerd te houden, hoewel er altijd ruimte voor verbetering is. Leden ontvangen wekelijks een nieuwsbrief, wat goed is. Toch, als bestuursleden zijn we vaak meer betrokken bij verschillende aspecten van de vereniging. Het zou mooi zijn als we dit niveau van betrokkenheid ook bij onze leden kunnen bereiken”.

Kwaliteit
Op de vraag wat 30 jaar NOAB voor het kantoor van Sander Ruijs heeft betekend, antwoordt hij: “Toen ik met een kantoor begon ben ik meteen lid geworden van NOAB. NOAB straalt kwaliteit uit, het staat ergens voor. NOAB heeft dan ook veel voor ons kantoor betekent. Op het gebied van dossiervorming, opleidingen, HT-deelname, waarmee je klanten zekerheid kunt bieden. En de mensen van NOAB ondersteunen de leden goed, is mijn ervaring, ook op het gebied van advisering. Kortom, NOAB kan voor elk kantoor het verschil maken, zo heb ik het altijd ervaren.”

Sander Ruijs is werkzaam bij RABC Administratie & Belastingconsulenten in Oss.


Ga terug naar de homepagina.