Modelcontract

Overeenkomst van borgstellingsvergoeding DGA

Laatste update: 5 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Overeenkomst
  • Toelichting
  • Fiscale duiding borgstelling voor de terbeschikkingstellingsregeling
  • Borgstelling in kapitaalsfeer
  • Borgstelling valt onder terbeschikkingstellingsregeling
  • Borgstellingsprovisie
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Zekerheidsstelling
  • Aansprakelijkstelling
  • Glijclausule

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Dit modelcontract kunt u gebruiken voor het maken van een zakelijke afspraak omtrent de vergoeding voor een borgstelling ten behoeve van de BV.

De bank vraagt als meerdere zekerheid voor haar financiering aan de BV vaak een borgstelling van de aandeelhouder. Met een borgstellingsvergoeding wordt de kans vergroot dat een betaling aan de bank als borg aftrekbaar is.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Leningsovereenkomst

Modelcontract

Managementovereenkomst

Modelcontract

Model rekening courantovereenkomst tussen DGA en BV

Modelcontract

Borgtochtovereenkomst