Modelcontract

Leningsovereenkomst

Laatste update: 19 januari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Artikel 1: Hoofdsom
 • Artikel 2: Rente
 • Artikel 3: Looptijd en aflossing
 • Artikel 4: Betaalwijze
 • Artikel 5: Vergoeding met betrekking tot te late betaling
 • Artikel 6: Zekerheid
 • Artikel 7: Vervroegde opeising
 • Artikel 8: Kosten
 • Artikel 9: Glijclausule
 • Artikel 10: Notariële akte
 • Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
 • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
6

Aanvullende informatie

Vastlegging van een geldlening, met regelingen voor: hoofdsom, rente, kosten, termijn, aflossing, positief/negatieve hypotheekverklaring en beëindiging.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Model rekening courantovereenkomst tussen DGA en BV

Modelcontract

Borgtochtovereenkomst

Modelcontract

Overeenkomst tot verpanding van een vordering

Modelcontract

Rekening courantovereenkomst tussen BV’s