Modelcontract

Overeenkomst tot verpanding van een vordering

Laatste update: 13 mei 2022

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • De ondergetekenden
  • Artikel 1 t/m 12
  • Bijlage 1 Pandlijst behorende bij de overeenkomst tot verpanding van vorderingen
  • Toelichting verpanding vorderingen

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Met betrekking tot vorderingen kan een pandrecht worden gevestigd tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen aangegaan door de ene partij ten opzichte van de andere partij.

Met betrekking tot vorderingen kan een pandrecht worden gevestigd tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen aangegaan door de ene partij ten opzichte van de andere partij. Veelal is dit gerelateerd aan enige vorm van krediet of geldlening.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Leningsovereenkomst

Modelcontract

Model rekening courantovereenkomst tussen DGA en BV