Modelcontract

Model rekening courantovereenkomst tussen DGA en BV

Laatste update: 31 januari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Model overeenkomst
 • Artikel 1: Aanvang en duur
 • Artikel 2: Voorwerp van overeenkomst
 • Artikel 3: Maximering kredietverlening
 • Artikel 4: Rente
 • Artikel 5: Administratie
 • Artikel 6: Opeisbaarheid
 • Artikel 7: Vaststelling rekening-courantverhouding
 • Artikel 8: Zekerheidstelling
 • Artikel 9: Vereffening
 • Artikel 10: Opzegging
 • Artikel 11: Glijclausule
 • Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
 • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
6

Aanvullende informatie

Overeenkomst waarin de rekening courantverhouding tussen DGA en BV schriftelijk wordt vastgelegd. Deze vastlegging is wettelijk verplicht, zowel civielrechtelijk als fiscaal.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Leningsovereenkomst

Modelcontract

Managementovereenkomst

Modelcontract

Borgtochtovereenkomst

Modelcontract

Overeenkomst tot verpanding van een vordering

Modelcontract

Rekening courantovereenkomst tussen BV’s