Modelcontract

Managementovereenkomst

Laatste update: 13 juli 2022

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Aanvang en duur
  • Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst
  • Artikel 3 Vergoeding
  • Artikel 4 Betaling
  • Artikel 5 Aansprakelijkheid
  • Artikel 6 Opzegging/beëindiging
  • Artikel 7 Toepasselijk recht en forumkeuze
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Bij bestuur door een vennootschap over een andere vennootschap, ook binnen een holdingstructuur, dienen de zakelijke afspraken te worden vastgelegd. Een fiscale reden is artikel 8b Wet Vpb.

De managementvergoeding kan invloed hebben op het fictief loon of fictief salaris.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Notulen AV

Verzoek Fiscus

Verzoek doorbetaaldloonregeling loonbelasting