Modelcontract

Managementovereenkomst

Laatste update: 5 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Aanvang en duur
  • Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst
  • Artikel 3 Vergoeding
  • Artikel 4 Betaling
  • Artikel 5 Aansprakelijkheid
  • Artikel 6 Opzegging/beëindiging
  • Artikel 7 Toepasselijk recht en forumkeuze
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Managementovereenkomst in de situatie van een 100% belang.

De managementvergoeding kan invloed hebben op het fictief loon of fictief salaris.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Notulen AV

Verzoek Fiscus

Verzoek doorbetaaldloonregeling loonbelasting