Checklist

Inbreng onderneming in een BV

Laatste update: 13 februari 2023

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Vóór oprichting BV('s)
  • Na definitieve keuze voor inbreng
  • Na oprichting BV('s)
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

Met de checklist kunt u de tientallen aandachtspunten bij inbreng van een onderneming in een B.V. op gestructureerde wijze nalopen.


Gerelateerde modellen

Rekenmodel

Berekening aandelenkapitaal bij geruisloze inbreng

Stroomschema

Stroomschema fiscale eenheid BTW

Modelcontract

Managementovereenkomst

Modelcontract

Notulen AV

Modelcontract

Stemovereenkomst aandeelhouders

Verzoek Fiscus

Verzoek terugwerkende kracht ruisende inbreng