Rekenmodel

Berekening aandelenkapitaal bij geruisloze inbreng

Laatste update: 31 januari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Berekening uit te geven AK
  • Specificatie
  • Berekening fiscale verkrijgingsprijs AB-aandelen
  • Conclusies
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
2

Aanvullende informatie

Met dit model berekent u stapsgewijs hoeveel kapitaal uitgegeven moet worden bij omzetting van de eenmanszaak in de BV en welk deel omgezet kan worden in rekening-courant (creditering).