Modelcontract

Stemovereenkomst aandeelhouders

Laatste update: 13 mei 2022

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Aanvang en duur
  • Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst
  • Artikel 3 Arbitragecommissie
  • Artikel 4 Overige bepalingen
  • Artikel 5 Derdenbeding
  • Artikel 6 Boetebeding
  • Artikel 7 Toepasselijk recht en forumkeuze
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

Hoofdregel is dat bij het staken van de stemmen in de AVA het voorstel wordt verworpen. Overeengekomen wordt de benoeming van drie arbiters die een bindend advies geven.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Notulen AV