Modelcontract

Detacheringsovereenkomst

Laatste update: 5 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Persoon van gedetacheerde
 • Aanvang detachering, aard werkzaamheden en omvang arbeidsduur
 • Overdracht werkgeversgezag
 • Detacheringsvergoeding
 • Betaling
 • Rechtstreekse arbeidsrelatie
 • Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid
 • Ziekte gedetacheerde
 • Vakantie gedetacheerde
 • Geheimhouding en bedrijfsmiddelen
 • Schade veroorzaakt tijdens detachering
 • Einde detacheringsovereenkomst

Document details

Document type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Aantal pagina's
6

Aanvullende informatie

Deze overeenkomst betreft de uitlening van een werknemer aan een derde om onder diens leiding en toezicht te werken.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd