Modelbrief

Getuigschrift arbeidsovereenkomst

Laatste update: 31 januari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Getuigschrift
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
3

Aanvullende informatie

Volgens artikel 7:656 lid 2 BW moet het getuigschrift in ieder geval bevatten de aard van de verrichte arbeid, de arbeidsduur per dag of per week en begin- en einddatum van het dienstverband.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Modelcontract

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd