Modelcontract

Verwerkersovereenkomst

Laatste update: 6 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Artikel 1: Definities
 • Artikel 2: Ingangsdatum en duur
 • Artikel 3: Onderwerp van deze Overeenkomst
 • Artikel 4: Verplichtingen Verwerker
 • Artikel 5: Meldplicht datalekken en beveiligingsincidenten
 • Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen en controle
 • Artikel 7: Inschakeling derden
 • Artikel 8: Wijziging en beëindigen overeenkomst
 • Artikel 9: Aansprakelijkheid
 • Artikel 10: Overige bepalingen
 • Bijlage overzicht verwerkingen
 • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Is een organisatie voor de vastlegging van persoonsgegevens aan te merken als verwerker, dan moet deze organisatie haar verantwoordelijkheden naar de partij die verwerkingsverantwoordelijke is, overeenkomen via een verwerkersovereenkomst.

Is een organisatie voor de vastlegging van persoonsgegevens aan te merken als verwerker, dan moet deze organisatie haar verantwoordelijkheden naar de partij die verwerkingsverantwoordelijke is, overeenkomen via een verwerkersovereenkomst. Dit model geeft hiervoor een uitgebreid voorbeeld.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Geheimhoudingsovereenkomst leveranciers

Modelbrief

Modelbrief melden datalek betrokkenen

Modelcontract

Privacyverklaring