Modelcontract

Privacyverklaring

Laatste update: 19 april 2023

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Te verwerken persoonsgegevens
 • Doelen van en grondslagen voor de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijnen
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Incidenten met persoonsgegevens
 • Klachten
 • Verwerking binnen de EER
 • Wijzigingen

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

Organisaties die niet aan te merken zijn als verwerker van persoonsgegevens kunnen personen wiens persoonsgegevens ze vastleggen hierover inlichten via een privacyverklaring.

In deze verklaring informeert de organisatie betrokkenen onder andere over de soort vastgelegde persoonsgegevens, het doel van die vastlegging en hoe de organisatie verder met de persoonsgegevens omgaat.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Geheimhoudingsovereenkomst leveranciers

Modelbrief

Modelbrief melden datalek betrokkenen

Modelcontract

Verwerkersovereenkomst