Checklist

Uitdiensttreding werknemer

Laatste update: 6 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Vastlegging van
  • Melding aan
  • Overdracht
  • Overige
  • Overdracht bedrijfseigendommen
  • Controle van
  • Diversen controleren of deze stopgezet of verwijderd moeten worden

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
3

Aanvullende informatie

Deze checklist biedt een voorbeeld van de benodigde documenten en te ondernemen stappen die horen bij de uitdiensttreding van een nieuwe werknemer. Tevens kan worden aangegeven wie verantwoordelijk is en wanneer actie ondernomen moet zijn.

Deze checklist biedt een voorbeeld van de benodigde documenten en te ondernemen stappen die horen bij de uitdiensttreding van een nieuwe werknemer. Tevens kan worden aangegeven wie verantwoordelijk is en wanneer actie ondernomen moet zijn.