Modelcontract

Rekening courantovereenkomst tussen BV’s – (Engelstalig)

Laatste update: 26 juni 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Aanvang en duur
 • Artikel 2 Voorwerp van overeenkomst
 • Artikel 3 Maximering kredietverlening
 • Artikel 4 Vennootschapsbelasting
 • Artikel 5 Omzetbelasting
 • Artikel 6 Rente
 • Artikel 7 Administratie
 • Artikel 8 Opeisbaarheid
 • Artikel 9 Vaststelling rekening-courantverhouding
 • Artikel 10 Zekerheidstelling
 • Artikel 11 Vereffening
 • Artikel 12 Opzegging
 • Artikel 13 Glijclausule
 • Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
 • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Artikel 8b van de Wet VPB verplicht groepsmaatschappijen met elkaar op zakelijke wijze (at arm’s length) te handelen. Dat geldt ook voor een geldende rekening courantverhouding. Schriftelijke vastlegging is van belang.

Artikel 8b van de Wet VPB verplicht groepsmaatschappijen met elkaar op zakelijke wijze (at arm’s length) te handelen. Dat geldt ook voor een geldende rekening courantverhouding. Schriftelijke vastlegging is van belang.