Modelcontract

Leningsovereenkomst eigen woning

Laatste update: 6 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Artikel 1: Bedrag
 • Artikel 2: Rente
 • Artikel 3: Looptijd en aflossing
 • Artikel 4: Betaalwijze
 • Artikel 5: Vergoeding met betrekking tot te late betaling
 • Artikel 6: Zekerheid
 • Artikel 7: Vervroegde opeising
 • Artikel 8: Kosten
 • Artikel 9: Glijclausule
 • Artikel 10: Notariële akte
 • Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
 • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Dit model is gemaakt ten behoeve van een geldlening voor de eigen woning tussen dga en bv, in de relatie werkgever – werknemer of in de familierelatie.


Gerelateerde modellen

Rekenmodel

Annuïteitenoverzicht – bijlage bij leningsovereenkomst eigen woning

Modelcontract

Leningsovereenkomst