Modelcontract

Huurovereenkomst kantoorruimte en overige bedrijfsruimte

Laatste update: 31 januari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Artikel 1: Het gehuurde
 • Artikel 2: Huurperiode
 • Artikel 3: Huurprijs en huurprijswijziging
 • Artikel 4: Gebruik
 • Artikel 5: Onderhoud
 • Artikel 6: Staat gehuurde en einde huurovereenkomst
 • Artikel 7: Aansprakelijkheid
 • Artikel 8: Niet nakoming huur en kosten bij niet nakoming
 • Artikel 9: Toegang tot gehuurde
 • Artikel 10: Domicilie keuze
 • Artikel 11: Boetebepaling
 • Artikel 12: Waarborgsom (of bankgarantie)
 • Artikel 13: Mogelijkheid tot koop (op verzoek huurder, zie toelichting)
 • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
11

Aanvullende informatie

Bedrijfsruimte huren kent specifieke bepalingen zoals die over de 5-jaarsperiode, lasten en belastingen, indexering, btw, omzetbelasting, gebruik, wijzigingen aan het gehuurde, reparaties, onderhoud, aansprakelijkheid, etc.

Bedrijfsruimte huren kent specifieke bepalingen zoals die over de 5-jaarsperiode, lasten en belastingen, indexering, btw, omzetbelasting, gebruik, wijzigingen aan het gehuurde, reparaties, onderhoud, aansprakelijkheid, toegang verhuurder, waarborgsom en koopoptie.


Gerelateerde modellen

Stroomschema

Btw bij verhuur onroerende zaak

Modelcontract

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Modelcontract

Huurovereenkomst woonruimte voor onbepaalde tijd