Formulier

Datalekregister

Laatste update: 19 april 2023

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Heeft een organisatie een beveiligingsincident of datalek aan de hand gehad, dan moet dit in een datalekregister worden opgenomen. Hiermee kan inzicht worden verkregen in het type datalek en de frequentie hiervan, zodat adequate maatregelen kunnen worden getroffen.