Modelbrief

Bevestigingsbrief genomen ontslag

Laatste update: 27 maart 2023

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
2

Aanvullende informatie

Neemt de werknemer zelf ontslag, dan dient dit volledigheidshalve te worden bevestigd en dient hij/zij op de mogelijk nadelige consequenties te worden gewezen. Deze brief helpt je hierbij.