Het inschakelen van een NOAB-lid heeft dan ook belangrijke voordelen voor ondernemers:

1. Kwaliteit van dienstverlening en advies

Je bent klant bij een betrouwbaar, deskundig én kwalitatief kantoor met een keurmerk. De reglementen van NOAB zorgen ervoor dat leden alleen lid kunnen blijven, wanneer zij hun kwaliteit en vakkennis bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid elke 3 jaar wordt onderworpen aan een herkwalificatie.

2. Up-to-date kennis van zaken

Het advies dat je van een NOAB-kantoor krijgt is actueel én van hoge kwaliteit. NOAB-leden zijn verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende wet- en regelgeving, door permanent opleidingen te volgen.

3. Laagdrempelig en oplossingsgericht

NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen.

NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen.

4. Zekerheid

De NOAB Beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op gratis conflictbemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliënt schadeloos gesteld kan worden indien de fout verwijtbaar is.

5. Klaar voor de toekomst

NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden. NOAB-kantoren zijn daardoor klaar voor de toekomst.

Horizontaal Toezicht

NOAB-leden kunnen meedoen met Horizontaal Toezicht. Dit houdt in dat aangiften die door deze NOAB-leden worden verzorgd, in principe direct kunnen worden geaccepteerd door de Belastingdienst. Zij vertrouwt op de professionaliteit en kwaliteit van de NOAB-leden. Als ondernemer geef je hiermee het signaal af dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt, een integer ondernemer bent en je cijfers een correct beeld geven. Dit houdt overigens niet in dat er, binnen de geldende wet- en regelgeving, minder ruimte is voor fiscale advisering en het innemen van fiscale standpunten. Ook binnen Horizontaal Toezicht blijft de klant centraal staan.

Standard Business Reporting (SBR)

Daarnaast zijn NOAB-leden op de hoogte van Standard Business Reporting, kortweg SBR. Dit is een gestandaardiseerde manier om financiële gegevens uit te wisselen tussen je NOAB-adviseur, de banken, de Belastingdienst en een aantal andere partijen. Vanaf 2013 is het verplicht om bepaalde aangiftes op deze wijze in te dienen. NOAB-kantoren zorgen voor een geruisloze overgang naar deze nieuwe manier van aangifte doen.