NOAB kent onafhankelijke tuchtrechtspraak in twee instanties. Indien leden de regels van ethiek overtreden die het lidmaatschap NOAB met zich meedraagt, kan dit royement tot gevolg hebben. De tuchtrechtspraak kadert middels haar uitspraken de grenzen van ‘goed vakmanschap’ af.

Leden van het Tuchtcollege

Naam Functie
Mr W. (Willem) Brouwer Voorzitter
Prof mr dr. A.H.H. (Anouk) Bollen – Vandenboorn Commissielid
Mr G.P. (Geert Pieter) Vermeulen RA Commissielid
Mr J.J.J. (Hans) Engel Plaatsvervangend commissielid
R.O.J.M. (René) de Windt Griffier

Leden van het College van Beroep

Naam                                                                            Functie
Mr G.G. (Ger) Vermeulen Voorzitter
Mr W. (Willem) Doornink Commissielid
Prof dr. M. (Marcel) Pheijffer RA Commissielid
R.van der Klift Plaatsvervangend commissielid
R.O.J.M. (René) de Windt Griffier

Uitspraken

De tuchtrechtuitspraken van NOAB zijn openbaar en worden gepubliceerd op de NOAB-website.
Bekijk de tuchtrechtuitspraken.

#wijzijnnoab

  • NOAB Paperdork