Rekenmodel

Werkset Advisering uitkeringstoets

Laatste update: 17 januari 2022

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Voorblad
 • Inhoudsopgave
 • Stroomschema uitkeringstoets
 • Verkort werkprogramma
 • Werkprogramma
 • Dividendmemo
 • Expl JR X
 • LIq JR X
 • Expl JR X+1
 • Liq JR X+1
 • Expl JR X+2
 • Liq JR X+2
 • Investeringsbegroting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
13

Aanvullende informatie

De Flex-BV leidt in de praktijk tot een nieuwe werkwijze rond voorgenomen dividenduitkeringen. Met de Werkset advisering uitkeringstoets brengen we deze werkwijze helder in beeld.

Naast een beslisboom voor de directie van de BV, zijn opgenomen het werkprogramma voor de accountant of adviseur (een uitgebreide en een verkorte variant), een voorbeeld dividendmemo en modellen voor een exploitatie-, liquiditeits- en investeringsprognose. Het is afhankelijk van de uitkomst van de beslisboom hoeveel werkzaamheden moeten worden verricht. Dit kan variëren tussen het alleen invullen van het dividendmemo tot het (laten) uitvoeren van een uitgebreide liquiditeitsprognose.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Notulen AV