Verzoek Fiscus

Verzoek uitstel van betaling bij vervreemding aanmerkelijk belang (art. 25 lid 9 IW)

Laatste update: 13 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Brief aan de Belastingdienst
  • Toelichting
  • Voorwaarden

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
2

Aanvullende informatie

In artikel 25, lid 9 Invorderingswet 1990 juncto artikel 3 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is een regeling opgenomen om uitstel van betaling te verkrijgen bij vervreemding van aanmerkelijkbelangaandelen.

De verschuldigde belasting (inclusief eventuele belastingrente) kan betaald worden in 10 gelijke jaarlijkse termijnen. Voor het uitstel wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht. De ontvanger kan voorwaarden stellen.


Gerelateerde modellen

ModelbriefVerzoek Fiscus

Vaststellen verkrijgingsprijs ab