Verzoek Fiscus

Verzoek toepassing investeringsaftrek bij transacties tussen naaste verwanten (t/m 2015)

Laatste update: 13 februari 2023

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Brief aan de Belastingdienst
  • Toelichting 1
  • Toelichting 2
  • Noodzaak notariële akte van verdeling
  • Formule voor evenredige toerekening van de verplichtingen

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
6

Aanvullende informatie

Verzoek om ontheffing van de in artikel 3.46 Wet IB 2001 voor investeringsaftrek uitgesloten verplichtingen tussen naaste verwanten. Dit modelverzoek kunt u gebruiken tot en met het aangiftejaar 2015.

Vanaf het aangiftejaar 2016 kan worden volstaan met het invullen van drie nieuwe ja/nee-vragen opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.


Gerelateerde modellen

Checklist

Stappenplan agrarische bedrijfsoverdracht

Verzoek Fiscus

Verzoek bij samenloop ia en hir of ruilarresten (t/m 2015)