Verzoek Fiscus

Verzoek toepassing investeringsaftrek bij transacties tussen gerechtigden tot een nalatenschap (t/m 2015)

Laatste update: 13 februari 2023

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Brief aan de Belastingdienst
  • Toelichting 1
  • Toelichting 2
  • Overgang ‘losse’ bedrijfsmiddelen
  • Gehele of gedeeltelijke overgang onderneming
  • Overbedeling
  • Verplichtingen wegens overbedeling

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Dit model dient om ontheffing te verzoeken van de in artikel 3.46 Wet IB 2001 voor investeringsaftrek uitgesloten verplichtingen tussen gerechtigden tot een nalatenschap waartoe het bedrijfsmiddel behoort.

Dit model dient om ontheffing te verzoeken van de in artikel 3.46 Wet IB 2001 voor investeringsaftrek uitgesloten verplichtingen tussen gerechtigden tot een nalatenschap waartoe het bedrijfsmiddel behoort. Het ontheffingsbeleid heeft uitsluitend betrekking op situaties, waarin een onderneming of een zelfstandig of evenredig deel daarvan wordt verkregen. Dit modelverzoek kunt u gebruiken tot en met het aangiftejaar 2015. Vanaf het aangiftejaar 2016 kan worden volstaan met het invullen van drie nieuwe ja/nee-vragen opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.


Gerelateerde modellen

Checklist

Stappenplan agrarische bedrijfsoverdracht

Verzoek Fiscus

Verzoek bij samenloop ia en hir of ruilarresten (t/m 2015)