Verzoek Fiscus

Verzoek beschikking verliesverrekening bij belangenwijziging verlieslichaam

Laatste update: 3 juli 2023

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Brief aan de Belastingdienst
  • Opties in het geval van voorwaartse verliesverrekening
  • Opties in het geval van achterwaartse verliesverrekening
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
2

Aanvullende informatie

Indien een verlieslichaam zekerheid wenst over het antwoord op een aantal vragen met betrekking tot de verliesverrekening, artikel 20a wet VPB, kan op verzoek vooraf zekerheid worden verkregen.