Verzoek Fiscus

Verzoek beschikking bedrijfsfusie

Laatste update: 13 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Brief aan de Belastingdienst
  • Toelichting
  • Vooraf zekerheid mogelijk (artikel 14, lid 8 Wet Vpb)

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
2

Aanvullende informatie

Er kan vooraf zekerheid worden verkregen over de vraag of een voorgenomen bedrijfsfusie al dan niet geacht wordt in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van de belastingheffing (artikel 14, lid 8 Wet Vpb).

Om deze zekerheid vooraf te verkrijgen dient de overdrager vóór de overdracht een verzoek in te dienen bij de bevoegde inspecteur.


Gerelateerde modellen

Modelcontract

Intentieverklaring verzoek geruisloze terugkeer uit de B.V.

Verzoek Fiscus

Verzoek beschikking bij vervreemding in het kader van een bedrijfsfusie