Verzoek Fiscus

Verzoek artikel 4.12a wet IB 2001 belastingvrije dividendfaciliteit box 2.

Laatste update: 19 januari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Voorbeeld brief voor de Belastingdienst
  • Toelichting
  • Verklaring ingevolge artikel 1ab Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
2

Aanvullende informatie

De dividendfaciliteit biedt de verkrijgende erfgena(a)m(en) de mogelijkheid tot maximaal 24 maanden na het overlijden van de erflater, belastingvrij een dividend uit te (laten) keren.

De dividendfaciliteit biedt de verkrijgende erfgena(a)m(en) de mogelijkheid tot maximaal 24 maanden na het overlijden van de erflater, belastingvrij een dividend uit te (laten) keren door de vennootschap waarmee zij/hij dan de aanmerkelijk belangheffing kunnen/kan voldoen. Hiervoor moet een verzoek worden gericht aan de Belastingdienst. Tevens is in dit model een voorbeeldverklaring opgenomen, waarin de opbrengstgerechtigde voorafgaande aan de dividenduitkering aan de BV verklaart dat hij/zij een verzoek artikel 4.12a Wet IB 2001 zal doen.