Modelcontract

Vennootschap onder firma (VOF) bedrijf

Laatste update: 6 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Artikel 1: Ingangsdatum
 • Artikel 2: Doel
 • Artikel 3: (Optie: naam en) Plaats
 • Artikel 4: Duur
 • Artikel 5: Inbreng en vermogen
 • Artikel 6: Vertegenwoordiging en stemrecht
 • Artikel 7: Werkzaamheden, vakantie
 • Artikel 8: Non-concurrentie tijdens het bestaan van de vennootschap
 • Artikel 9: Overdracht
 • Artikel 10: Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening
 • Artikel 11: Winst-en-verliesdeling
 • Artikel 12: Voorschotten
 • Artikel 13: Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Artikel 14: Beëindiging van de vennootschap
 • Artikel 15: Voortzettingsbeding/ Toedelingsbeding
 • Artikel 16: Compagnonverzekering
 • Artikel 17: Liquidatie
 • Artikel 18: Concurrentiebeding
 • Artikel 19: Geschillen
 • Artikel 20: Toetreding van vennoten
 • Artikel 21: Boeteclausule
 • Artikel 22: Overig
 • Artikel 23: Kosten van oprichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
13

Aanvullende informatie

Modelcontract voor de vennootschap onder firma (VOF) voor de uitoefening van een bedrijf  met vele opties. De standaardclausules (onder andere: inbreng, vermogen, winstverdeling, voortzetting, beëindiging) staan erin. Tevens zijn optionele onderdelen opgenomen met toelichting.

Betreft het de uitoefening van een beroep, dan dient u de maatschapsovereenkomst te gebruiken.