Modelcontract

Vennootschap onder firma (VOF) beroep

Laatste update: 19 april 2022

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Ingangsdatum
 • Doel
 • Naam en Plaats
 • Duur
 • Inbreng en vermogen
 • Vertegenwoordiging en stemrecht
 • Werkzaamheden, vakantie
 • Non-concurrentie tijdens het bestaan van de vennootschap
 • Overdracht
 • Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening
 • Winst-en-verliesdeling
 • Voorschotten
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Beëindiging van de vennootschap
 • Voortzettingsbeding / Toedelingsbeding
 • Compagnonverzekering
 • Liquidatie
 • Concurrentiebeding
 • Geschillen
 • Toetreding van vennoten
 • Boeteclausule
 • Overig
 • Kosten van oprichting
 • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
12

Aanvullende informatie

Modelcontract voor de vennootschap onder firma (VOF) voor de uitoefening van een beroep met vele opties. De standaardclausules (onder andere: inbreng, vermogen, winstverdeling, voortzetting, beëindiging) staan erin. Tevens zijn optionele onderdelen opgenomen met toelichting.