Modelcontract

Vaststellingsovereenkomst

Laatste update: 31 januari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Overleg en correspondentie
  • Inhoud van de overeenkomst
  • Belastingrente, invorderingsrente en boete
  • Afstand van rechtsmiddelen
  • Nadere voorwaarden en afspraken

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
3

Aanvullende informatie

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst waarvan de rechten en verplichtingen gelden in een bepaalde situatie.

Het betreft kwesties van feitelijke aard, bijvoorbeeld de waarde van een pand of de hoogte van het salaris van een directeur- grootaandeelhouder. De overeenkomst moet worden ondertekend. Aan de gevolgen van de overeenkomst moet zowel de Belastingdienst als de belastingplichtige zich houden. In het model wordt de mogelijkheid geboden zelf de feitelijke situatie te beschrijven, de inhoud van de overeenkomst aan te geven en de gevolgen hiervan te benoemen.