Notitie

Stappenplan identificatieplicht werkgever

Laatste update: 19 januari 2022

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Inleiding
  • Identiteit van werknemers controleren
  • Verificatieplicht geldig identiteitsbewijs
  • Bewaarplicht identiteitsbewijs
  • Zorgplicht
  • Identificatieplicht voor uitzendkrachten
  • Welke gegevens moet de werkgever krijgen?

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
3

Aanvullende informatie

Iedereen moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs, ook op de werkplek. Een werkgever is verplicht de identiteit van zijn werknemers te controleren.

Voordat de werknemer in dienst komt, controleert de werkgever het originele identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor buitenlandse arbeidskrachten en stagiairs. Dit stappenplan behandelt het controleren van de identiteit van werknemers en ingehuurde arbeidskrachten. Ook wordt ingegaan op de gegevens voor de loonheffingen.