Notitie

Stappenplan bij ontslag vanwege disfunctioneren

Laatste update: 5 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Het voorkomen van disfunctioneren
  • Ziekte en Arbeidsomstandigheden
  • Criteria voor ontslag wegens disfunctioneren
  • Disfunctioneren aantonen
  • Het verbeterplan
  • Herplaatsing en scholing
  • Beëindigingsovereenkomst als alternatief

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

Sinds 1 juli 2015 kan alleen de kantonrechter oordelen over een verzoek van een werkgever om een disfunctionerende werknemer te ontslaan.

Sinds 1 juli 2015 kan alleen de kantonrechter oordelen over een verzoek van een werkgever om een disfunctionerende werknemer te ontslaan. In de wet zijn verscherpte criteria vastgelegd aan de hand waarvan de rechter moet beoordelen of er voldoende reden is om de arbeidsverhouding te ontbinden. In dit stappenplan geven we aan aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een geslaagd ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren te kunnen doen.