Modelcontract

Reglement personeelsfonds

Laatste update: 19 januari 2022

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

 • Naam personeelsfonds
 • Activiteiten
 • Bestuur en taakverdeling
 • Zittingsduur
 • Bestuursvergaderingen
 • Vergaderingen van deelnemende werknemers
 • Financiën
 • Deelname aan het fonds en de activiteiten
 • Besluitvorming bestuur
 • Uitsluiting
 • Voorziening in tussentijdse vacatures
 • Verkiezingen
 • Slotbepaling

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
5

Aanvullende informatie

Dit model bevat een reglement personeelsfonds, waarin onder andere de regels zijn vastgelegd omtrent deelname, contributies en bestedingen.

Uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan een dienstbetrekking zijn verbonden, horen onder bepaalde voorwaarden niet tot het loon. De fondsvrijstelling kan ook onder de Werkkostenregeling worden gebruikt voor bijvoorbeeld een personeelsfeest of -reisje of een fiets. De bijdrage van de werkgever en de fondsuitkeringen komen niet ten laste van de vrije ruimte.