Checklist

Proceshandelingen inzake kostenvergoedingen bij bezwaar- en beroepschriften

Laatste update: 13 juni 2023

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Bezwaarschrift
  • Verschijnen hoorzitting
  • Nadere hoorzitting
  • Beroep en hoger beroep
  • Verzet
  • Voorlopige voorziening
  • Herziening
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
3

Aanvullende informatie

Zowel de proceskosten tijdens de bezwaar als de beroepsfase kunnen, mits hierom wordt verzocht, worden vergoed. De vergoeding wordt forfaitair bepaald met behulp van een puntensysteem.

Aan de verrichte proceshandelingen zoals opgenomen in het overzicht worden punten toegekend.
In bijzondere omstandigheden kan de rechter afwijken van de forfaitaire of gelimiteerde tariefstelling, bijvoorbeeld onzorgvuldig handelen van de inspecteur.