Notitie

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Laatste update: 5 februari 2024

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • 1. Vervoer in kader van de dienstbetrekking waaronder woon-werkverkeer
  • 2. Tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking
  • 3. Cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke
  • 4. Opleiding of studie
  • 5. Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling
  • 6. Verhuiskosten
  • 7. Personeelskorting
  • 8. Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur
  • Nihilwaarderingen
  • Waardering op een lagere waarde

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

In deze notitie vindt u een overzicht van de zakelijke kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden.

In deze notitie vindt u een overzicht van de zakelijke kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en die buiten de vrije ruimte blijven (de gerichte vrijstellingen) en de voorzieningen die de werkgever kan verstrekken of ter beschikking stellen (dus geen vergoedingen!) die op nihil of op een vast bedrag mogen worden gewaardeerd.


Gerelateerde modellen

Modelbrief

Advies werkgever WKR

Modelbrief

Cliëntenbrief werkkostenregeling uitgebreide versie

Notitie

Draaiboek Werkkostenregeling

Notitie

Inhoudsopgave werkprogramma advies Werkkostenregeling

Notitie

Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen

Rekenmodel

Rekenmodel Inventarisatie werkkostenregeling 2022

Stroomschema

Werkkostenflow