Modelcontract

Overeenkomst van uittreding uit een vennootschap onder firma

Laatste update: 30 november 2023

Voorbeeld document bekijken
Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • Voorbeeld overeenkomst
  • Toelichting
  • Fiscaal stakingsmoment
  • Onroerende zaken

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

Dit model is geschreven voor het geval een vennoot uittreedt uit een vennootschap onder firma. Hierbij blijven de bepalingen gelden die in de overeenkomst van de vennootschap onder firma ten aanzien van een uittreding zijn opgenomen.

Indien en voor zover bij de uittreding wordt afgeweken van de bepalingen die zijn opgenomen in de vennootschapsovereenkomst, dient dit uitdrukkelijk in deze overeenkomst van uittreding opgenomen te worden.