Modelcontract

Overeenkomst tot overdracht van de rechten en plichten voortvloeiend uit een pensioenovereenkomst

Laatste update: 26 juni 2019

Voorbeeld document bekijken
>Bekijk voorbeeld

Inhoudsopgave

  • De ondergetekenden...
  • Artikel 1 t/m 6
  • Toelichting

Document details

Document type
application/pdf

Aantal pagina's
4

Aanvullende informatie

Deze overdrachtsovereenkomst regelt de overdracht van de pensioenverplichting naar een andere pensioenuitvoerder.

Naast de zakelijk bepaalde overdrachtswaarde worden in deze overeenkomst de overige voorwaarden vastgelegd waarop de overdracht plaatsvindt.